Spännande ellipsform ger Borlänge nytt landmärke

201109 Intagarn 5

Trafikverkets huvudkontor i Borlänge behöver förnya sina lokaler. För att möjliggöra sammankoppling och kommunikation mellan befintliga byggnadskroppar valde man en spännande lösning där de åtta huskropparna binds samman med en ellipsformad byggnad i 2-3 plan.

17 november 2020

Fastigheten som ägs av Diös är på ca 31 000 kvadratmeter, där huskropparna idag delvis sammanbinds med gångbroar och kulvertar. Efter arkitektarbeten under 2019 togs ett förslag fram som kunde möta Trafikverkets önskemål och behov. Kadesjös har varit med och tagit fram systemhandlingar som sedan i fas två fortsatte med bygghandlingar för grundkonstruktion och stomkompletteringar för elipsen samt anslutande konstruktioner mot befintlig byggnad.

Stommen för ellipsen utgörs av limträkonstruktioner, vilken projekteras och levereras av annan entreprenör. Ellipsen är bara en del av hela projektet, då samtliga byggnader ska renoveras innan allt är klart. Ytan på ellipsen kommer vara drygt 2 500 kvadratmeter.

Det är ett spännande projekt att få vara en del av. Det är ett projekt som kommer bli ett landmärke för Borlänge framöver berättar Per Söderberg som är avdelningschef på Kadesjös

Kadesjös samarbetar i projektet med entreprenören Byggpartner i Dalarna, som tillsammans med Diös driver projektet som ett partneringprojekt.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös