Seniorbostäder i Stockholm

Micasa

På uppdrag av Micasa Fastigheter arbetar vi just nu med omvandling av delar av kvarteret Dalen i Enskede, söder om Stockholm.

25 september 2020

Fastigheten ska byggas om till 200 seniorlägenheter samt nya aktivitetsytor. Vårt uppdrag är att ta fram en systemhandling och förfrågningsunderlag för ny VVS anläggning och föreslå energieffektiviseringar samt förbättra inomhusklimatet. Projektet är inte unikt, men utmanar ändå genom att nya teknikutrymmen och schakt ska inrymmas inom befintlig huskropp.

PROJEKTERINGSTID: 2020-2021
KONTAKTPERSONER: Carl Gelius (Uppdragsansvarig Ventilation),
Lars Palovaara(Uppdragsansvarig VS)

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös