Projektledning - Vi planerar, leder och styr

Jonas Englund

För ett lyckat projekt krävs en engagerad projektledare, en dynamisk projektgrupp, god kommunikation och tydlighet.

3 februari 2023

Som projektledare tar vi ansvar för projektets planering, genomförande och avslut. Många delar ska samordnas för att uppnå ett lyckat slutresultat.

Det krävs ledarskap, god kommunikation och ett stort mått av erfarenhet för att nå målet. Vi kan gå in som projektledare i alla skeden från tidig idé och planarbeten, genom projektering till färdigställande.

Vi kan leda projekt i alla typer av entreprenadformer, från samverkan till utförande. Även inom flertalet områden som ex. bostäder, kontor, skolor, sjukhus och industrier.

Vi säkerställer att projektet uppfyller alla tid-, kvalitets- och ekonomiska mål.

Våra projektledare är länken mellan vision och ett lyckat genomförande.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här