Ny sprinklercentral till Västmanlands Sjukhus i Köping

Sprinklercentral

Under våren har vi projekterat en ny sprinklercentral i Köping. Vårt uppdrag var brett och innebar projektering av sprinkler, rör, ventilation, bygg och arkitektur. Samtliga discipliner är överens om att den stora utmaningen i projektet har varit anpassning till befintliga system och byggnader.

22 juni 2023

- Byggnaden ansluter till befintliga byggnader och kräver dessutom pålning på grund av sprinklertanken på 180 m3, så det har varit mycket att förhålla sig till, berättar Andreas Lindén som utfört byggprojekteringen.

Claes Klarin som varit uppdragsansvarig för installationerna i projektet berättar vidare att de befintliga ritningsunderlagen inte varit helt kompletta vilket har gjort anpassningen till befintliga vatten, värme och VA-system mer komplex. Tack vare bra samarbete med övriga inblandade i projektet, inmätningar och platsbesök har vi nu levererat förfrågningsunderlag för kommande entreprenad.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös