Modernisering av sjukvårdslokaler i Dalarnas glesbygd

IMG 4575

I natursköna norra Dalarna ligger Särna vårdcentral som har det geografiskt förhållandevis stora upptagningsområdet Särna-Idre-Grövelsjön.

Till vårdcentralen kommer invånare ifrån upptagningsområdet men även en större mängd turister. Sjukvården på vårdcentralen får på många sätt axla en större kostym än många andra vårdcentraler på grund av det långa avståndet till större sjukhus. Det är då viktigt att sjukvården bedrivs på ett effektivt sätt med hög kvalité - för att underlätta för både patienter och vårdpersonal.

Under 2023 ska delar av befintliga byggnader vid Särna vårdcentral rustas och anpassas. Detta då lokalerna idag delvis är slitna och för trånga för att uppfylla framtidens behov. Syftet är att förstärka en god och nära sjukvård.

Kadesjös Ingenjörsbyrå har av Regionsfastigheter Dalarna fått i uppdrag att bistå med projektering av VVS installationer i hus 02 och 03. Total ombyggnadsyta ca 1000 m2. Lokalerna kommer innehålla bland annat röntgen, BVC, gipsningsrum, undersökningsrum, samtalsrum och administrativa lokaler. Byggstart blir våren 2023.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös