Modernisering av sjukhuset i Fagersta

Kadesjös har fått i uppdrag att projektera en ombyggnation av vårdavdelning 1 på Västmanlands sjukhus Fagersta. Projektering omfattar byggnadskonstruktion, ventilation, rörinstallationer samt medicinska gaser.

Projektet innebär att nuvarande vårdavdelning kommer att utökas till dubbla ytan och inrymma fler patientplatser. Samtliga installationer kommer att ersättas med nya samt anpassas till dagens vårdbehov.

Ombyggnationen är ett led i arbetet med att modernisera vårdplatser och vårdavdelningar för att anpassa verksamheten och kommer att ge lokaler som motsvarar dagens vårdbehov och moderna arbetssätt. Dessutom förbättras arbetsmiljön för personalen i verksamheten.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös