Kadesjös hjälper er att beräkna köldbryggor

Koldbrygga

Sedan 2006 finns det krav i BBR att köldbryggor ska medräknas i beräkningen av byggnadens klimatskärm. Men i praktiken hanteras det ofta med schabloner. Därför går de flesta miste om den stora potential att minska byggnaders energibehov som ändrade konstruktionslösningar kan utgöra

8 november 2023

Genom att använda beräkningsverktyget HEAT2 kan köldbryggor identifieras och analyseras. Dessutom kan programmet hjälpa till att uppskatta yttemperaturer i byggnadskonstruktioner samt optimera mängden isolering. På Kadesjös är det energiingenjören Martin Åkerfeldt som genomför beräkningarna i HEAT2. Han har genomgått utbildning hos Svensk Energiutbildning.

- Jag har fokuserat på att förstå termiska utmaningar och använda detta verktyg för att hitta lösningar som förbättrar energieffektiviteten och komforten i byggnader. Jag ser fram emot att få använda mina kunskaper inom HEAT2 för att kunna bidra till att spara både energi och pengar i framtida projekt, berättar Martin.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös