By 17/18, modernisering av vårdplan - Södersjukhuset, Stockholm

DSC 7614

Foto: Locum

Projektet omfattar arbeten i byggnaderna 17 och 18 på totalt ca 20 000 m2, varav ombyggnadsarean för nya vårdavdelningar på plan 1-7 är ca 12000 m² och anpassning och teknisk upprustning av plan -2, -1 och 0 är ca 8000 m².

Utöver ombyggnad i byggnad 17 och 18 ingår även förberedande arbeten som påverkar intilliggande byggnader som exempelvis provisorisk drift av radioterapi och godsmottagning. Även lokal ombyggnation av plan 6 och 7 i byggnad 72 för IMA/OMS-rum med visuell och teknisk övervakning igår.

Uppdraget innefattar systemhandling, förfrågningshandling, bygghandling samt relationshandling.

Kadesjös projekterar ventilation, VS, kyla, medicinska gaser, sprinkler samt styr- och övervakning.

- Vi har tagit fram programhandlingen för projektet och känner oss stolta över att vi fått fortsatt förtroende att ta fram systemhandlingar samt bygghandlingar säger Robin Åkesson och fortsätter.
-Projektet är ett ombyggnadsprojekt som har utmaningar med att arbete kommer pågå med kvarvarande och omkringliggande verksamheter där vissa verksamheter ej kan utrymmas från byggområdet. Byggnaden har även begränsad takhöjd och VVS-system som tidigare integrerats med intilliggande byggnader som ytterligare utmaningar.

Det är viktigt med ett nära samarbete med kund och verksamheterna för att tidigt planera för en god arbetsmiljö, både för vårdgivare och patient. Dels under byggtiden men även i brukarskedet. Liksom de flesta ombyggnadsprojekt är det viktigt att vara på plats och ta in information från förvaltare och projektledare med erfarenhet av byggnaderna som sedan 40-talet blivit ombyggda flera gånger och där dokumentationen ibland brister.

- Så 2 dagar i veckan kommer vi sitta i projektstudio på Södersjukhuset vilket är positivt då snabba spontana platsbesök kan göras samt att det bidrar till kortare ledtider och beslutsvägar, berättar Robin.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös