Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum

Västerås Resecentrum (granskning)

På uppdrag av Västerås stad medverkar Kadesjös i det planerade nya resecentrumet i Västerås.
Ett spännande och utmanande projekt både för Kadesjös och för Västerås.
(Illustrationer i bildspelet här ovan: Arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund).
 
Kadesjös uppdrag omfattar framtagande av beslutsunderlag inför fastställande av kommande detaljplan:
 • Utredning/Granskning  av konstruktionsprinciper för byggnader
 • Systemhandlingar för installationssystem
 • Deltaga vid samordning av byggnader mot spårområde hanterade av Trafikverket
 • Planering för genomförandeplan – etappindelningar m.m.
 • Framtagande av  övergripande projekttidplan för genomförande
 • Budgetkalkyl som underlag för beslut av Västerås stad

Kontaktperson: Per Söderberg, e-mail: per.soderberg(at)kadesjos.se