Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum
 • Västerås Resecentrum

Västerås Resecentrum

På uppdrag av Västerås stad medverkar Kadesjös i det planerade nya resecentrumet i Västerås.
Ett spännande och utmanande projekt både för Kadesjös och för Västerås.
(Illustrationer i bildspelet här ovan: Arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund).
 
Kadesjös uppdrag omfattar framtagande av beslutsunderlag inför fastställande av kommande detaljplan:
 • Utredning/Granskning  av konstruktionsprinciper för byggnader
 • Systemhandlingar för installationssystem
 • Deltagande vid samordning av byggnader mot spårområde hanterade av Trafikverket
 • Planering av genomförandeplan – etappindelningar m.m.
 • Framtagande av  övergripande projekttidplan för genomförande
 • Budgetkalkyl som underlag för beslut av Västerås stad

Mera detaljer om projektet finns att läsa här: >>>>

Kontaktperson: Per Söderberg, e-mail: per.soderberg(at)kadesjos.se

Kategori: Nyhet