Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Västerås hamn

I arbetet med att utveckla och modernisera Västerås hamn så har Kadesjös efter beställning från Västerås stad projekterat tre hamnmagasin, vart och ett specifikt anpassat efter tänkt användningsområdet. Bl.a. kommer man att uppföra ett varmmagasin, en funktion  som tidigare inte funnits i hamnen. Magasinen ingår i första etappen av förnyelsen av Västerås hamn och ska uppföras längs med Sjöhagsvägen.

Klicka på bilden för att se en film hur det kommer att se ut när allt är klart. (Visualisering: Malin Vestin, Kadesjös).

Kategori: Nyhet