Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Stockholms läns landstings miljöpris 2017

Södertälje nya sjukhus är nominerat till Stockholms läns landstings miljöpris 2017.
Kadesjös uppdrag har innefattat VS, kyla, sprinkler, medicinsk gas och luftbehandlingsanläggning.

Projektområdet har genomfört om- och nybyggnationer för Södertälje sjukhus i syfte att tillgodose behovet av vårdkapacitet som beräknas öka i närområdet fram till år 2020. En viktig utgångspunkt för projektet har varit att sjukhuset ska medge större flexibilitet inför framtiden. De tekniska systemen är dubblerade för att klara driftavbrott i flera led.

Trots utmaningarna i projektet har man uppnått ambitiösa miljömål:
– projektet har uppnått Miljöbyggnad totalbetyg nivå Guld i planeringsfasen och nu är det endast verifieringen som kvarstår.
– projektet har byggt bergkyla och bergvärme vilka är miljömässigt bra alternativ för att tillgodose sjukhusets behov av kyla och värme.
– på sjukhusets tak finns nu förnybar energi genom 960 kvm solceller som ger 134 000 kWh el per år.

Läs mer om miljöpriset här >>>

Huvudentrén Södertälje nya sjukhus.

Kategori: Okategoriserade