Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Stålbyggnadskonstruktör

Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) är ett frivilligt system för certifiering av stålbyggnadskonstruktörer i Sverige som Stålbyggnadsinstitutet tagit initiativ till, men som Nordcert fungerar som fristående certifieringsorgan för.
Markus Strok på Kadesjös är certifierad av Nordcert.