Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Solenergi

Solfångare/Solpaneler

Genom att ta tillvara solens värme kan denna nyttjas till antingen miljövänlig elenergi eller värme. Solfångare omvandlar solens energi till värme. Solpaneler omvandlar solstrålningen till elektricitet som kan användas i huset eller skickas ut på elnätet. Vi hjälper till att utreda ytbehov och möjligheter för att utnyttja denna förnyelsebara energi på bästa sätt.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Claes Klarin
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 68
claes.klarin(at)kadesjos.se