Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Övrig specialkompetens

Vi har mycket övrig kunskap och spetskompetens inom bl.a.:

Förvaltning:

  • Statusbesiktningar
  • Underhållsplaner
  • Relationshandlingar

Energieffektivisering:

  • Analyser
  • Åtgärdsförslag
  • Ekonomiska bedömningar
  • Statusrapporter
  • Drift- och skötselanvisningar

Kadesjös och Bo Jonsson var en av de första i Sverige som blev Certifierad Stålbyggnadskonstruktör.

Anders Häggkvist är certifierad Miljöbyggnadssamordnare.