Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

VVS

Sedan mitten av 1940-talet har projektering av VVS-installationer varit en av hörnstenarna i Kadesjös verksamhet. Under åren har vi varit involverade i de mest varierande uppdrag – allt från bostäder och kontor till skolor, sjukhus och värmekraftverk.
Utöver konventionella rör- och luftbehandlingsinstallationer, projekterar vi även anläggningar av lite mer ovanligt slag, som t ex installationer för ånga, fjärrkyla, medicinska gaser eller kontaminerad luft.

  • Förprojektering
  • Projektering – rör och ventilation
  • Projektledning och administration
  • Kontroll och besiktning