Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Sala Närsjukhus

Kadesjös har fått i uppdrag av Region Västmanland att projektera VVS-installationer samt konstruktion för nytt Närsjukhus i Sala.
I VVS-uppdraget ingår förprojektering av ventilation, VA, kyla, värme, vatten samt medicinsk gas.
I vårt Bygg-uppdrag ingår en systemhandling map på nybyggnationen och utredning gällande de skyddsrum som ska byggas/ersätta de befintliga som rivs.
Totala byggnadsytan är ca 18 000 m2 och består av både nybyggnation samt ombyggnation av befintlig byggnad.
Projektet kommer att upphandlas som en partneringentreprenad och beräknas klart under 2021.

Kategori: Nyhet