Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Riskhantering för medicinska gaser på Avesta Lasarett

Kadesjös har fått uppdrag av Region Dalarna att utföra riskhantering för medicinska gaser för Avesta Lasarett. Uppdraget innefattar en komplett riskhantering enligt de krav som ställs på egentillverkade medicinska centralgasanläggningar.

Då medicinsk gas är en egentillverkad medicinteknisk produkt ska riskhanteringen omfatta bland annat riskbedömning, riskvärdering, riskhantering samt riskreducerande åtgärder för samtliga medicinska gassystem. En väl dokumenterad riskhanteringsprocess är ett myndighetskrav och är en förutsättning för att den egentillverkade medicintekniska produkten får tas i bruk.

Kategori: Okategoriserade