Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Riksarkivet

Befintliga lokaler i Arninge ska byggas ut med en fjärde etapp för att uppfylla Riksarkivets efterfrågan på lager- och kontorsytor. Omfattningen för den fjärde etappen är tre våningar med 2680 m² kontor samt 9930 m² lager. För att möjliggöra en framtida utbyggnad ska den bärande stommen dimensioneras för en femte etapp, vilket innebär att lagerdelen ska kunna byggas på med ytterligare tre våningar.

Beställare: Boetten Förvaltning AB
Hyresgäst: Riksarkivet
Läge: Arninge, Täby

Kadesjös uppdrag: Projektering av bygghandlingar för konstruktioner.
Uppdragsansvarig: Magnus Elvhage (magnus.elvhage(at)kadesjos.se)

 

Illustration: A-Arkitekter

Kategori: Nyhet