Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Projekteringsledning

Effektiv projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att att effektivt leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen.

Vi erbjuder projekteringsledning i små och stora projekt. Rollen som projekteringsledare kan variera då entreprenadform, beställarens behov och kraven på handlingar är olika från projekt till projekt. Vi har en helhetssyn och jobbar proaktivt i projekten och upprättar olika former av tidplaner och budgetar. En tydlig mötesstruktur och spårbarhet i beslut ser vi som en naturlig del av projekteringen. Alla projektdeltagare ska känna att de bidrar med sin expertkunskap och är respekterade i gruppen.

Vi hjälper våra kunder att genomföra projekt genom alla faser på ett framgångsrikt sätt.

Ledord för Kadesjös projekteringsledare:
–       Kommunikativ
–       Strukturerad
–       Beslutsam
–       Pålitlig
–       Ansvarstagande
–       Motiverande