Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Växtkraft 2.0, Gryta, Västerås

  • Beställare: Vafab
  • Kategori: Industri- Kraft- och Energianläggningar
  • Entreprenadtid: 2019-2020
  • Uppdrag: Projekteringsledning ihop med att projektera färdiga Bygg- och VVS-handlingar.
  • Kontakt: Johan Eklund (johan.eklund(at)kadesjos.se)

 

Befintlig biogasanläggning vid Gryta avfallsanläggning behövde, efter snart 15 års kontinuerlig drift, behov av upprustning och modernisering. Med bl.a. finansiellt stöd från det s.k. Klimatklivet har därför VafabMiljö kommunalförbund (VafabMiljö) påbörjat en genomgripande förnyelse och upprustning av anläggningen. Arbetet utförs i följande tre delprojekt:

Förbehandlingsprojektet.
Komplett förnyelse av befintliga anordningar för mottagning och förbehandling av inkommande avfall.

Huvudprojektet.
Huvudsakligen komplettering med ytterligare en suspensionstank och rötkammare. Förnyelse av hygieniseringssteg och utrustning för avvattning av biogödsel. Nya installationer för dels avskiljning av sten/sand/grus m.m. i inkommande avfall, dels mottagning och förbehandling av fettavskiljarslam och annat flytande avfall.

Gasuppgraderingsprojektet.
Utökning av nuvarande uppgraderingskapacitet för framställning av fordonsbränsle genom antingen utbyggnad av befintlig anläggning eller komplettering med ytterligare en fristående anläggning.