Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Västerås Stadshus

  • Beställare: Västerås Stad
  • Kategori: Offentligt
  • Projektstart: 2016
  • Uppdrag: Systemhandlingar samt projektering av färdiga handlingar för VVS-installationer.
  • Kontakt: Mats Granholm (mats.granholm(at)kadesjos.se)
    Lars Palovaara (lars.palovaara(at)kadesjos.se)

 

Projektet omfattar inventering av befintliga installationer, kalkylarbete och projektering för utbyte till nya VVS-system inom A- och C-delen. Denna etapp omfattar totalt ca 11 700 m2, mestadels kontors- och personalutrymmen.

Uppförandet av Stadshuset påbörjades i januari 1953 och i början av 1958 stod den fyrkantiga borggården och den 65 meter höga tornbyggnaden färdig. Arkitekt för detta projekt var stadsarkitekten Sven Ahlbom.

(Foto: Tommy Olsson)

För mer detaljer, klicka här: >>>>