Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.
  • Tågdepån, Eskilstuna
  • Tågdepån, Eskilstuna
  • Tågdepån, Eskilstuna
  • Tågdepån, Eskilstuna

Tågdepån, Eskilstuna

  • Beställare: Eskilstuna kommun
  • Kategori: Industri- Kraft- och Energianläggningar
  • Projektstart: 2017
  • Planerat färdigställande: 2018
  • Uppdrag: Projekteringsledning och byggnadskonstruktioner.
  • Kontakt: Tobias Karlsson (tobias.karlsson(at)kadesjos.se)

MÄLAB ska köpa in 33 nya regionaltåg, som ska trafikera Mälardalen, och samtidigt bygga en ny depå för underhåll av tågen. Depån som ska byggas i Eskilstuna är en ny typ av projekt för Kadesjös.
Projektet utförs som ett partnering-projekt i samarbete mellan Eskilstuna kommun, MÄLAB, PEAB Anläggning och projektörer. Detta för att kunna leverera bästa produkt utifrån angivna förutsättningar.
Anläggningen består av en verkstad med fyra verkstadsspår, en hall för tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår för städning samt en städbyggnad.
Den nya depån ska vara färdigställd andra halvåret 2018 för att tas i bruk av MÄLAB. De nya tågen ska levereras 2019.