Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Rehabcentrum Kv. Zethelius, Västerås

  • Rehabcentrum Kv. Zethelius
    Rehabcentrum Kv. Zethelius
  • Beställare: Riksbyggen samt Västerås Stad
  • Kategori: Sjukhus/vårdanläggningar
  • Byggstart: 2004-2006
  • Uppdrag: Kadesjös har under programarbetet varit beställarens tekniska rådgivare redan i idéstadiet. Vi har svarat för installationssamordning och varit tekniska konsulter inom bygg och VVS + styr samt el & tele (via underkonsult). Uppdraget omfattade projektering till färdiga handlingar, tekniska beskrivningar, upphandlingar av installationsentreprenörer såsom EL, Vent, VS, Styr. För att kunna svara upp mot beställarens högt ställda krav på såväl funktion som ekonomi, skedde kostnadsuppföljning kontinuerligt vad beträffar system- och materialval samt produktionskostnad, dessa vägs mot funktion och layout samt estetik.
  • Kontakt: Carl Gelius (carl.gelius(at)kadesjos.se)
    Lars Palovaara (lars.palovaara(at)kadesjos.se)

 

Fastigheten är uppförd under 70-talet och består av 3 st byggnader i 2 plan, markplan och souterrängplan.

Hösten 2003 gjordes en förstudie samt kalkylarbete på uppdrag av Riksbyggen för en ombyggnad till ett rehabiliteringscentrum med 50 st boenderum samt kontor, expeditioner, gymnastik, terapi, aktivitet och träningssalar m.m.

För att inrymma samtliga faciliteter byggdes en huskropp på med ett plan + ett vinds/teknikplan. Samtliga installationer byttes ut.

Projektet bedrevs tillsammans med byggföretaget Ångström & Mellgren som s.k. partnering.
Kadesjös Projekt var installationsentreprenör och Kadesjös Ingenjörsbyrå svarade för bygg- och installationssamordning.