Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Ransta nya skola, idrottshall, bibliotek och medborgarkontor

 • Beställare: Sala kommun/Byggdialog
 • Kategori: Offentliga byggnader
 • Projektstart: 2017
 • Planerat färdigställande: 2019
 • Uppdrag: K-, V- och VS-projektering samt energiberäkningar
 • Kontakt:
  V: Erik Andersson (erik.andersson(at)kadesjos.se)
  K: Sophia Landström (sophia.landstrom(at)kadesjos.se)
  VS: Lars Palovaara (lars.palovaara(at)kadesjos.se)

 

Ransta utanför Sala får en ny skola (F-6) på ca 2700 kvm och en idrottshall med medborgarkontor på ca 1600 kvm.
Projektet är en samrådsentreprenad, s.k. partnering.
I projektet tillämpas BIM-projektering. Modellerna nyttjas bl.a. för mängdavtagningar, kalkyler, samordning och kvalitetssäkring under projektets alla skeden.