Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Piren, Västerås

  • Beställare: Västerås stad
  • Kategori: Offentliga byggnader
  • Projektstart: 2017
  • Färdigställt: Augusti 2018
  • Uppdrag: Bygg- och elprojekteringar samt 3D-visualisering.
  • Kontakt: Anders Lindén (anders.linden(at)kadesjos.se)

Stenpiren i Västerås är en gammal pir som de senaste åren varit avstängd för allmänheten men som kommunen ville rusta upp så att Västeråsarna återigen ska kunna nyttja piren. I samband med det så har man gjort den lite mer inbjudande med några rastplatser och sittytor längs vägen.

Klicka på bilden här nedan för att se en 3D-visualisering.
(3D-visualisering: Malin Vestin, Kadesjös).