Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Lärkan Idrottscenter, Sala

  • Beställare: Sala kommun/ByggPartner i Dalarna AB
  • Kategori: Offentliga byggnader
  • Byggstart: 2018
  • Kadesjös uppdrag: K-projektering
  • Kontakt: Sophia Landström (sophia.landstrom(at)kadesjos.se)

 

Sala Kommun ska utöka sim‐ och sporthallen på Lärkans sportfält med ytterligare en hall.
Hallen är en fullstor idrottshall med en läktare för ca 200 personer, omklädningsrum, konferensrum och café.
Projektet drivs som en samverkansentreprenad, s.k. partnering.

(Illustration: Zenit Arkitekter AB)