Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna

  • Beställare: Inneväder
  • Kategori: Bostäder
  • Byggstart: 2017
  • Kadesjös uppdrag: Ventilationsprojektering
  • Kontakt: Jonas Pettersson (jonas.pettersson(at)kadesjos.se)

 

Flerbostadshus för studenter, totalt 87 lägenheter. Kadesjös del i projektet var ventilationsprojektering.