Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kv. Mistluren, Västerås

  • Beställare: PEAB
  • Kategori: Bostäder
  • Byggstart: 2007-2010
  • Kadesjös uppdrag: K-projektering
  • Kontakt: Anders Lindén (anders.linden(at)kadesjos.se)

 

Kv Mistluren, Västerås. 70 st lägenheter i 5 huskroppar med gemensamt garage.