Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kv. Läkaren, Västmanlands sjukhus, Västerås

 • Kv. Läkaren, hus 01 och 03
  Kv. Läkaren, samordningsvy
 • Beställare: Landstinget Västmanland
 • Kategori: Sjukhus/vårdanläggningar
 • Byggstart: Aug 2002- Januari 2007
 • Uppdrag: Hus 01 består av 5 st plan + källare samt ett teknik plan (plan 4) plan 0-4 inrymmer omklädningsrum, dialysavd, bröstmottagning, mammografi, administrativa lokaler samt restaurang, café m.m. Hus 03 består av 2 st plan + källare. Byggnaden inrymmer entréhall samt klinfys avd, omkl m.m. De tre översta planen (plan 3, 4 och 5) i hus 01 färdigställdes under 2006. Då entreprenaden bedrevs under rådande verksamhet utfördes byggnationen etappvis och provisoriska försörjningar planerades redan under program- och projekteringsarbetet. Projektet bestod av program/förprojekteringsuppdrag samt ett projekteringsuppdrag för färdiga handlingar utförande entreprenad.
  Kadesjös svarade för VVS samt uppdrag som 3D-animering av dialyssalar.
 • Kontakt: Carl Gelius (carl.gelius(at)kadesjos.se)
  Lars Palovaara (lars.palovaara(at)kadesjos.se)

 

Programarbetet bestod i utredning av värme-, kyl- och ventilationssystem. Stort fokus har lagts på individen och rumsklimatet såväl termiskt som akustiskt. Påverkan av det egna rumsklimatet sågs som stort mervärde. En mängd olika system togs i övervägande. Valet föll dock på ett system med tilluftsbafflar med kyla som sekvensstyrs med elektriskt ställdon på radiatorn. Studiebesök till dialyssalar på bl.a. Danderryds sjukhus gjordes.

Planering av schakt, teknikutrymmen samt distribution av försörjningssystem såsom vent, el, tele, kyla, medicinsk gas, värme samt VA har skett i samråd med Arkitekt, brukare samt driftorganisation. Aspekter i layout, produktions- och driftkostnad har noga övervägts vilket resulterade i en kreativ och engagerad projektgrupp.

Ett nytt Teknik/Fläktrum projekterades längst upp i byggnaden, där samtliga luftbehandlingsaggregat, shuntar och DUC:ar placerades.

Stor vikt lades vid att få en låg energianvändning, varför vi haft en rådgivande roll vid val av fönster, solavskärmning, bjälklag och väggar samt takbeläggning. Strävan att köpt energi, el, kyla och värme skall bli låg. Energianalys gjordes med hjälp av IDA-programmet. Med resultatet från beräkningarna gjordes olika produktval som påverkar energianvändningen.

Även en driftkostnadsutredning gjordes för att erhålla en kostnadseffektiv lösning för service, ex. direktdrivna fläktar, val av filterklasser samt samordning av filterstorlekar m.m.

Vi hade tidigare projekterat och utrett mediaförsörjning för fjärrkyla och värme.

Då de nya avdelningarna skulle inrymmas i befintlig huskropp var utrymmen ovan undertak begränsade vilket krävde noggrann detaljstudie av alla installationer. Kadesjös svarade för installationssamordningen i detta projekt.