Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

KIA Motors, Erikslund Västerås

  • Beställare: Carl Björkman Fastigheter i Västerås ABkia-motors-dump
  • Kategori: Försäljningsanläggningar
  • Projektstart: November 2016
  • Planerat färdigställande: November 2017
  • Uppdrag: Projekterings- och byggprojektledning samt tekniska
    rambeskrivningar, energiberäkningar samt 3D-visualiseringar.
  • Kontakt: Carl Gelius (carl.gelius(at)kadesjos.se)

 

Kv. Bärlinan 2, Västerås.
Uppförande av ny bilförsäljningsanläggning för KIA Motors på Erikslund, Västerås.

Klicka på bilden här nedan för att se en 3D-visualisering.
(3D-visualisering: Malin Vestin, Kadesjös).

kia-motors-dump