Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kajplats 2

  • Beställare: JM AB
  • Kategori: Bostäder
  • Entreprenadtid: 2019-2020
  • Uppdrag: Projektera färdiga byggkonstruktionshandlingar.
  • Kontakt: Johan Eklund (johan.eklund(at)kadesjos.se)

 

Kajplats 2 byggs av JM AB på Öster Mälarstrand i Västerås. 97 lägenheter fördelade på tre huskroppar med gemensam innergård. Husen har fem till sex våningar och inredd vind. I garaget, som är placerat under gården, finns plats för parkeringsplatser. Fasad av tegel och tegel med puts.