Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kajplats 1

  • Beställare: JM AB
  • Kategori: Bostäder
  • Entreprenadtid: 2016-2019
  • Uppdrag: Projektera färdiga byggkonstruktionshandlingar.
  • Kontakt: Johan Eklund (johan.eklund(at)kadesjos.se)

 

Kajplats 1 byggs av JM AB på Öster Mälarstrand i Västerås. 82 lägenheter fördelade på två parallella huskroppar med gemensam innergård. Husen har fem våningar och inredd vind. I garaget, som är placerat under gården, finns cirka 48 parkeringsplatser. Fasad av tegel och tegel med puts.