Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Hässelbyverket


Kadesjös uppdrag:

  • Byggprojektledning
  • Ventilationsprojektering
  • Byggprojektering

Hässelbyverket har under ett antal år uppgraderats. Kadesjös har ansvarat för bland annat ombyggnad av processventilation i pannhuset, ventilation och CO-varningssystem för biolagret samt för tillbyggnad av kvarnanläggning.