Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Hälsobrunnen 2 (Klockhuset)

Beställare: Micasa

Kategori: Offentliga byggnader

Uppdrag: Energieffektivisering, projektering rambeskrivning inom VVS inkl. styr

Kontakt:
Claes Klarin (claes.klarin(at)kadesjos.se)
Jonas Pettersson (jonas.pettersson(at)kadesjos.se)

Ett vård- och omsorgsboende på Eastmansvägen 29 (Sabbatsbergsbyn) i Stockholm. Byggnaden är Q-märkt vilket innebär en del utmaningar för energibesparingsåtgärder.
Vi har utfört energibalansberäkningar för ett antal olika åtgärder samt upprättat rambeskrivningar för VVS inkl. styr- och övervakning.

Projektet omfattar:

  • Nya pumpar för kallvatten och värme
  • Nya ventilationsaggregat med ventilationskanaler på vind
  • Ny styr- och övervakningsanläggning
  • Anpassningar för ”fläkt i drift”
  • Nya installationsschakt