Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Ljudavskärmning

  • Beställare: ABB Transmission HVDC Project (Diele – Tyskland)
  • Kategori: Kraftöverföring
  • Byggstart: 2011-2013
  • Uppdrag: Detaljprojektering av ljudavskärmning
  • Kontakt: Antti Dahlvik (antti.dahlvik(at)kadesjos.se)

 

Betongfundamentet till en transformator i Diele hade gjutits så att den var lite för lätt vilket gett upphov till att vibrationer från transformatorn tillåtits transponeras genom fundamentet till omkringliggande brandväggar. Detta skapade en förhöjd ljudnivå för omgivningen som behövde reduceras.

Tillsammans med konsulter inom akustik och ABB, tog Kadesjö fram detaljhandlingar på lösningar för att isolera bort ljudproblemet.