Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Industri-, Kraft- och Energianläggningar

Växtkraft 2.0, Gryta, Västerås
Fagersta Stainless
Tågdepån, Eskilstuna
Kraftöverföring Kvilldal – Blyth
Kraftvärmeverket, Västerås
Ljudavskärmning
Brista 2, Märsta
Fenno-Skan 2
Hässelbyverket