Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Ny spännande stadsbild i Västerås

I Västerås centrum planerar det kommunala bostadsbolaget Mimer att bygga nya spännande lägenheter, affärslokaler och gaturum.
Innanför Cityringen, i kvarteret Hulte och Högne, på vardera sida om Kopparbergsvägen, kommer en helt ny miljö att bilda en vacker entré till city, med ett nytt torg och unika bostäder från mindre lägenheter till takvåningar.
Projektet startar 2018 och beräknas vara klart 2022.

Byggnationen kommer att ske i flera etapper. Först ut är Högne där det befintliga parkeringsdäcket byggs ut med ytterligare två plan. Parkeringsdäcket omgärdas av mindre lägenheter och på taket byggs större lägenheter kring en öppen gård. I nästa etapp byggs Hulte med flera huskroppar. Ett 16-våningshus och ett hus på fyra våningar med etagelägenheter på taket. Huskropparna sammanlänkas genom ett envåningshus som bildar en gemensam entré.

Projektet kommer att utföras som en partnering mellan Mimer och ByggPartner där Kadesjös kommer att vara med och ta fram byggkonstruktionshandlingar.

Kategori: Nyhet