Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Museifartyget Pommern får ny docka i Mariehamn

Stålbarken Pommern byggdes i Glasgow och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg.
Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har varit museum sommartid sedan 1953.

En ny docka ska nu byggas till Pommern där Kadesjös i ett första skede har fått uppdrag av Eriksson Bygg AB i Mariehamn att dimensionera grundplattan med pålar och bergförankring.

Mer information om Pommern kan du läsa om här: Pommern

Och här kan du se visualiseringar i VR: Visualisering av Gitech

Kategori: Nyhet