Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Miljöinventering

God arbetsmiljö och minimal miljöpåverkan

Inför ombyggnad, rivning, uthyrning, försäljning kan vi erbjuda miljöinventering av byggnadsmaterial och installationer avseende kartläggning farligt avfall. Behov av eventuell sanering skall utredas för att säkerställa god arbetsmiljö och undvika annan miljöpåverkan. Lagstiftning för bygg- och rivningsavfall finns i miljöbalken, PBL och Avfallsförordningen. Arbetsmiljölagen ställer krav på säker arbetsplats vid rivning och ombyggnad.

En miljöinventering innebär provtagning på plats, okulära bedömningar samt rapportskrivning. Kadesjös har erfarenhet från såväl bostadshus som kontor och tung industri.

Rivningsplan

Om så önskas kan en rivningsplan utformas och kompletteras efter utförd miljöinventering. En rivningsplan krävs normalt för startbesked.

Kontaktpersoner:

Stefan Åkerlind
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 50
stefan.akerlind(at)kadesjos.se

 

Per Söderberg
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 23
per.soderberg(at)kadesjos.se

 

Cecilia Hildingstam
Byggnadskonstruktör/Miljö- och hållbarhetschef
Tel. 021-15 58 22
cecilia.hildingstam(at)kadesjos.se