Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kurs i Säker Vatteninstallation

Fredagen den 26 augusti 2016 genomförde Kadesjös VS-projektörer en utbildning i ”Säker Vatteninstallation för konsulter”.
Syftet med kursen är att Kadesjös under hösten 2016 ska bli ett Säker Vatten-auktoriserat konsultföretag.
Föreläsare var Marcus Sporrong från utbildningsföretaget Rätt Kunskap Sporrong AB som under fyra intressanta timmar talade om bland annat projekteringsvägledning, branschmallar och byggtekniska förutsättningar.
Samtliga kursdeltagare fick efter kursen avlägga ett skriftligt kunskapstest.

Säker vatteninstallation 2Säker vatteninstallation 1

Kategori: Okategoriserade