Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kompetensutveckling

Stort utrymme för personlig utveckling

Vi på Kadesjös jobbar aktivt med kompetensfrågor och personlig utveckling. Kompetensen är vår viktigaste konkurrensfaktor. 2005 fick vi upp ögonen för strategisk kompetensutveckling. Vi har nu ett ledningssystem för kompetensutveckling, som är sammankopplat med ledningssystemet för kvalitet och miljö, där varje medarbetare tillsammans med företaget sätter upp kompetensmål som säkerställer att vi klarar framtida utmaningar. Vi satsar brett på utbildningsåtgärder som externa kurser, interna kurser, intern erfarenhetsåterföring, ”lära i projekt”, studiebesök och självstudier. Vilken utbildningsåtgärd som passar för att uppnå kompetensmålet bestäms av medarbetaren med stöd från företagets utbildningsgrupp.
Den personliga drivkraften är en viktig del av företagets kompetensutveckling och företagets framgångar.