Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter

Med glädje kan vi meddela att Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm.
Micasa är ett dotterbolag till Stockholm stad.
Micasa äger och förvaltar 1,1 miljon m² omsorgsfastigheter som äldreboenden,
sjukhem, gruppbostäder, behandlingshem m.m.
 
Vårt ramavtal omfattar:
• VA-system
• Värmesystem
• Kylsystem
• Ventilationssystem
• Styr- & Övervakningsystem
• Sprinklersystem
Kategori: Nyhet