Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Energisamordning

En energisamordnare ser till helheten och samordnar energi- och inneklimatfrågor under hela byggprocessen. Som energisamordnare kan vi bistå hela vägen från förstudie till förvaltningsskede och ser till att rätt krav ställs på byggnaderna och att kraven uppnås.