Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Energi-/statusbesiktning

Vi kartlägger din fastighets status

Genom att göra en energi- och/eller statusbesiktning tar man reda på en fastighets tillstånd vad gäller installationer och klimatskal. Vi kartlägger befintliga fastigheters status både vad gäller klimatskal och installationer som utmynnar i ett åtgärdsförslag med tillhörande LCC-kalkyl och energiberäkningar. En statusbesiktning ger en ökad insikt om fastighetens status, prestanda och återstående livslängd.