Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Certifierad Skyddsrumssakkunnig

Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kravet för att få utföra kontrolluppdrag är att den som kontrollerar genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som Skyddsrumssakkunnig.
Peter Ericson på Kadesjös är nu certifierad med allmän behörighet.

Mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete här: http://kadesjos.se/om-kadesjos/kvalitet-och-miljo/

Kategori: Okategoriserade