Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

CE-märkning

Viktig kunskap för säker utrustning

CE-märkning är en viktig del av EU:s produktlagstiftning. CE-märkningen styrs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, och gäller för alla maskiner med rörliga delar som kopplas ihop och styrs av ett gemensamt system i en byggnad. Beställaren (byggherren) är ansvarig för att CE-märkning sker.

Vi är certifierade i CE-märkning och utför riskanalys och sammanställer all teknisk dokumentation samt CE-märker anläggningen.

Kontaktperson:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se