Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

BIM

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är något som många projekt efterfrågar i dagens läge. Men vad BIM är och vad som ska gå att hämta ur modellerna varierar kraftigt mellan projekten. Varje beställare har sin bestämda uppfattning om vad BIM är och vad just de vill ha ut från modellen. Detta är inget problem för oss på Kadesjös. Då BIM är i fokus i så gott som samtliga av våra projekt, hjälper vi gärna till i diskussionen om vad som är aktuellt att ta ur modellen i varje enskilt fall. BIM är helt enkelt en naturlig del av vår projektering!

Samordning och visualisering

Kadesjös jobbar mycket med samordning i 3D-modeller, både i rollen som samordnare och som leverantör av modeller. De många olika uppdragen kräver olika saker av modellerna. Vi känner oss trygga i samtliga former, oavsett om målet är en 3D-samordning för att säkerställa att det inte finns kollisioner eller om det är en modell för mängdavtagning och tidsplanering.

Vi hjälper även kunder med visualiseringar, både i bildform och som filmer. Detta för att erbjuda ett underlag för investeringsbeslut, tydliggöra för kund hur en möjlig utbyggnad skulle kunna se ut eller en reklamfilm för verksamheten. Bara fantasin sätter gränser i detta fall!

Layouter

Vi jobbar nära kunden för att skapa den optimala layouten för er verksamhet. Processen/verksamheten ligger i fokus och genom ett nära samarbete kan vi tillsammans skapa det bästa för er.
Det kan vara svårt som beställare att beskriva den byggnad man behöver, det brukar vara enklare att beskriva den process eller verksamhet som man har för avsikt att bedriva i byggnaden. Vi hjälper er att översätta behoven till funktionella och optimerade byggnader.

BIM