Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Attraktiv arbetsplats

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Vi jobbar dagligen med att motivera och utveckla våra medarbetare så att rätt kompetens finns och att alla känner trygghet och tar ansvar för företaget. Detta sker genom ett gott ledarskap med korta beslutsvägar och vi arbetar aktivt med att främja en god arbetsmiljö som skapar en fysiskt, social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Alla ska känna att de

 • tillhör ett sammanhang i Kadesjös
 • bidrar till verksamheten
 • får tydlig bekräftelse på sitt agerande
 • utvecklas på ett positivt sätt

Vi lever vår värdegrund YRKE

 • Yrkesstolthet
 • Respekt
 • Kommunikation
 • Engagemang

Den personliga drivkraften är en viktig del av företagets kompetensutveckling och företagets framgångar.

Tillsammans driver vi Kadesjös i  arbetsgrupper med eget budgetansvar där möjlighet finns till engagemang. Vår storlek innebär att våra medarbetare har kundkontakt vilket innebär att stort ansvar och social kompetens krävs. Vi har mentorskap där erfarna medarbetare stöttar de mindre erfarna.

Personalförmåner

 • Vi har kollektivavtal med gällande försäkringar.
 • Alla medarbetare omfattas av flexpension.
 • Flexibla arbetstider, vilket innebär att medarbetare har möjlighet då arbetet så tillåter att själv förlägga sin arbetstid inom vissa givna ramar.
 • Personalportal med information och erbjudanden.
 • Motionsbidrag.
 • Egen stuga i Sälenfjällen som kan hyras sommar- och vintertid.