Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Arkitektur & Visualisering

Layouter och visualiseringar

Vi jobbar nära kunden för att skapa den optimala layouten för er verksamhet. Processen/verksamheten ligger i fokus och genom ett nära samarbete kan vi tillsammans skapa det bästa för er.
Det kan vara svårt som beställare att beskriva den byggnad man behöver, det brukar vara enklare att beskriva den process eller verksamhet som man har för avsikt att bedriva i byggnaden. Vi hjälper er att översätta behoven till funktionella och optimerade byggnader.

Vi hjälper även kunder med visualiseringar, både i bildform och som filmer. Detta för att erbjuda ett underlag för investeringsbeslut, tydliggöra för kund hur en möjlig utbyggnad skulle kunna se ut eller en reklamfilm för verksamheten. Bara fantasin sätter gränser i detta fall!

Kontaktpersoner:

Stefan Åkerlind
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 50
stefan.akerlind(at)kadesjos.se

 

Per Söderberg
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 23
per.soderberg(at)kadesjos.se

 

Malin Vestin
Byggnadskonstruktör
Tel. 021-15 58 34
malin.vestin(at)kadesjos.se

 

Exempel på en visualisering utförd av Malin Vestin, Kadesjös.
Magasin längs Sjöhagsvägen, Västerås.